کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه : توضیحات و راهنمایی

کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه می‌تواند به صورت مستقیم بذر یا نشائی باشد. کاشت بذر گوجه‌فرنگی زمانی صورت می‌گیرد که درجه حرارت محیط بالاتر از ١٠ درجه سانتیگراد باشد. به طور تقریبی هر ٣٠٠ بذر گوجه‌فرنگی 1 گرم وزن دارد . عموماً کشت بذر گوجه‌فرنگی در گلخانه به صورت مستقیم توصیه نمی‌گردد؛ لذا ابتدا باید خزانه بذر کاری به وجود آمده و پس از نشایی شدن، گیاهان به محل‌های اصلی انتقال یابد.
معموًلا برای یک هکتار حدود ٤٠ متر مربع خزانه لازم است، خزانه می‌بایست در گوشه‌ای از گلخانه آماده باشد. لازم است تمام مواظبت‌های ضروری از خزانه به عمل آید. زمانی که ارتفاع نشاء گوجه‌فرنگی به حدود ٣٠-٢٠ سانتیمتر رسید بهترین زمان برای انتقال آن به محیط گلخانه است. بهتر است ٢٤-١٢ ساعت قبل از انتقال بوته گوجه‌فرنگی به گلخانه،  خزانه را آبیاری نمود.

گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه به صورت جوی-پشته‌ای و در روش‌های پیشرفته مسطح همراه آبیاری قطره‌ای و یا به روی پوشش‌های پلاستیکی همراه آبیاری قطره‌ای صورت می‌گیرد. برای آبیاری گوجه‌فرنگی در گلخانه می‌توان از نوار تیپ یا همان نوار آبیاری استفاده نمود. انواع نوار تیپ‌های مختلف در بازار وجود دارد که به فواصل آبدهی 10، 20 و 30 سانتیمتر (به طور معمول) موجود است. آبدهی نوارهای تیپ با یکدیگر متفاوت است. معمولاً برای آبیاری گوجه‌فرنگی از نوار تیپ 20 سانتیمتر استفاده می‌شود (این مطلب را بخوانید: معرفی نوار آبیاری یا تیپ).

آبیاری قطره ای گوجه فرنگی گلخانه

سؤالات مهم و متداول درباره کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه

1- بهترین زمان برای کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه تیر ماه است

2- شرایط دمایی مطلوب رشد گوجه‌فرنگی: در روز دما بیشتر از 25 و در شب کمتر از 18 درجه سانتیگراد نشود

3- فاصله زمانی بین کاشت تا اولین برداشت گوجه‌فرنگی در گلخانه: حدود 100-90 روز

4- طول دوره مفید برای برداشت محصول: حدود 8-7 ماه

کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه

5- آفات و بیماری‌های شایع گوجه‌فرنگی و روش‌های مبارزه با آنها چیست؟

  • مگس مینوز که به سطح برگ گوجه‌فرنگی را آسیب می‌رساند و با نصب توری و احداث اتاقک ورودی و نصب فن دمنده قابل رفع است.
  • مگس سفید که پشت برگ و ساقه گیاه گوجه‌فرنگی را درگیر می‌کند و با نصب توری و احداث اتاقک ورودی و نصب فن دمنده قابل رفع می‌باشد.
  • پروانه مینوز که به تمام قسمت‌های گیاه گوجه‌فرنگی به غیر از ریشه را آسیب می‌رساند و با استفاده از قرنطینه کردن گلخانه و استفاده از نشاء سالم برای کشت گوجه‌فرنگی و تله نوری و فرمونی قابل پیشگیری می‌باشد. پروانه مینوز مضرترین آفت برای گلخانه گوجه‌فرنگی می‌باشد

6- میزان برداشت سالانه گوجه‌فرنگی در گلخانه به صورت میانگین در هر متر مربع: 35-30 کیلوگرم در هر متر مربع گلخانه

7- برای تولید گوجه‌فرنگی در گلخانه کشت هیدروپونیک مناسب است یا کشت خاکی؟ کشت خاکی

8- تأسیسات مورد نیاز برای کشت گوجه‌فرنگی در گلخانه کدام است؟

  • هیتر، سیستم خنک کننده، اتوماسیون: لازم
  • شیدینگ و پرده انرژی سیوینگ: بهتر است وجود باشد

9- شیوه مناسب آبیاری گوجه‌فرنگی: آبیاری قطره‌ای با استفاده از نوار تیپ و یا لوله‌های قطره‌چکان‌دار

مطالب مرتبط