نوار آبیاری یا تیپ برای آبیاری قطره‌ای

نوار آبیاری یکی از تجهیزات آبیاری قطره‌ای که بیشتر کشت‌های ردیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آبیاری قطره‌ای به روش‌های گوناگونی از آبیاری تحت فشار گفته می‌شود که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در نزدیکی هر گیاه و توسط قطره‌چکان‌ها یا پاشنده‌هایی که در امتداد یک خط توزیع آب مستقر شده‌اند (لترال)، پخش می‌شود.

در کشاورزی برای گیاهان ردیفی (مثل گل کلم، کاهو، فلفل، پنبه) و نیز گیاهان زراعی (ذرت، حبوبات) وسیله پخش آب به اندازه کافی نزدیک گیاه نصب می‌شود تا  آب از طریق نفوذ در خاک به محدوده ریشه گیاه برسد. در واقع در سیستم آبیاری قطره‌ای ، آب در نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می‌شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود. با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای می توان تلفات آب را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. همچنین آبیاری قطره‌ای باعث افزایش عملکرد گیاه و نیز کاهش رشد علف‌های هرز می‌شود.

نوار آبیاری تیپ

استفاده از نوار آبیاری تیپ برای آبیاری قطره‌ای گیاهان

یکی از روش‌های آبیاری قطره‌ای که بیشتر برای کشت‌های ردیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش آبیاری نواری است. از این روش هم در مزارع و باغات و هم در گلخانه‌ها استفاده می‌شود. در این روش آبیاری قطره‌ای برای رساندن قطره آب به پای گیاه از نوار آبیاری قطره‌ای یا تیپ (tape) استفاده می‌شود. نوار آبیاری تیپ به دو صورت درز دار یا زیپی و پلاک‌دار تولید می‌شود. نوار آبیاری پلاک‌دار دارای قطره‌چکان است، اما نوار تیپ درزدار قطره‌چکان ندارد و به جای آن مسیری زیگزاگ (زیپ مانند) روی آن وجود دارد که فشار آب را گرفته و قطره آب از طریق درز موجود در نوار تیپ خارج می‌شود.

نوار آبیاری تیپ درزدار

نمونه‌ای از آبیاری قطره‌ای توسط نوار تیپ درز دار

نوار آبیاری برای روش‌های مختلف آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) و گیاهان مختلف، با تنوع بسیار زیادی از نظر ضخامت و فاصله بین قطره‌چکان‌ها یا درزها  تولید می‌شوند. اما پرمصرف ترین نوع آنها نوار آبیاری با ضخامت ۲۰۰ و ۱۵۰ میکرون با فواصل آبدهی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی‌متر می‌باشد. معمولاً نوارهای آبیاری ایرانی از نوع درزدار و نوار‌های آبیاری خارجی از نوع پلاک‌دار می‌باشند.

نوار آبیاری قطره‌ای پلاک‌دارنمونه‌ای از آبیاری قطره‌ای توسط نوار تیپ پلاک دار

مطالب مرتبط