ادغام Rivulis و Eurodrip، ایجاد یک کمپانی جهانی

شرکت‌های Eurodrip یونان و Rivulis اسرائیل، در ژانویه ۲۰۱۷ با یکدیگر ادغام شدند تا یک کمپانی جهانی در آبیاری موضعی را اداره کنند. شرکت جدید تحت نام Rivulis با ۱۸ کارخانه و حضور مستقیم در ۳۰ کشور با ۱۸۰۰ کارمند فعالیت خواهد داشت. تمام شرکا و سهامداران قبلی، در شرکت جدید حضور خواهند داشت تا بتوانند یک مدیریت جهانی و پشتیبانی کامل را ارائه دهند.

rivuliseurodrip

Gillon Beck مدیر فعلی کمپانی Rivulis به عنوان مدیر شرکت ادغام‌شده نیز فعالیت خواهد داشت. لازم به ذکر است هر دو برند Rivulis و Eurodrip همچنان در بازار لوازم آبیاری حضور خواهند داشت. شرکت جدید به شدت به مأموریت‌های خود از جمله ارائه مستمر نوآوری، و پشتیبانی قوی و متعهد، برای کمک به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی جهت بهینه‌سازی عملکرد و منافع اقتصادی ادامه خواهد داد.

همچنین از برندهای ثبت‌شده این دو شرکت می‌توان این موارد را برشمرد: T-Tape ،Ro-Drip ،Hydrogol ،D5000 ،Eolos ،Compact ،PC2 و Olympo

مطالب مرتبط